Bài tập cuối chương 4

Buddy

Hình 23 mô tả một lều trại gồm hai phần: phần dưới có dạng hình lập phương với cạnh là 3 m; phần trên có dạng hình chóp tứ giác đều với chiều cao là 1, 8m. Tính thể tích của lều trại đó.

Hà Quang Minh
11 tháng 1 lúc 15:54

Thể tích của lều trại đó là.

\(V = {3^3} + \dfrac{1}{3}{3^2}.1,8 = 32,4({m^3})\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Buddy
Xem chi tiết
Buddy
Xem chi tiết
Buddy
Xem chi tiết
Buddy
Xem chi tiết
Buddy
Xem chi tiết