Bài tập cuối chương 4

Buddy

Cho một hình chóp tam giác đều có độ dài cạnh đáy là 20 cm và độ dài trung đoạn là 30 cm. Tính diện tích xung quanh của hình chóp tam giác đều đó.

Hà Quang Minh
11 tháng 1 lúc 15:49

Diện tích xung quanh của hình chóp tam giác đều là.

\({S_{xq}} = \dfrac{1}{2}.(20.3).30 = 900(c{m^2})\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Buddy
Xem chi tiết
Buddy
Xem chi tiết
Buddy
Xem chi tiết
Buddy
Xem chi tiết
Buddy
Xem chi tiết