Bài 24. Biểu thức đại số

Quoc Tran Anh Le

Trong các biểu thức sau, em hãy chỉ ra biểu thức số, biểu thức chứa chữ.

a) 23 + 8.9;      b) 3a+7;

c) (34 – 5) : 8;  d) \((\dfrac{3}{x} - {y^2}) + 2\)

POP POP
19 tháng 9 lúc 0:27

a, biểu thức chứa số

b, biểu thức chứa cả số cả chữ

c, biểu thức chứa số

d, biểu thức chứa cả số cả chữ

Bình luận (0)
Hà Quang Minh
19 tháng 9 lúc 0:27

a) Biểu thức số vì trong biểu thức không chứa chữ

b) Biểu thức chứa chữ vì trong biểu thức chứa chữ

c) Biểu thức số vì trong biểu thức không chứa chữ

d) Biểu thức chứa chữ vì trong biểu thức chứa chữ

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)