Phần mở đầu

Hoàng Văn Hải

Trả lời các ý sau:

- Những năm ở Pháp,Nguyễn Trường Tộ đã làm gì?

...........................................................................................................................................................

- Mục đích của những việc làm đó là gì?

...........................................................................................................................................................

Chippy Linh
28 tháng 9 2017 lúc 22:59

Trả lời các ý sau:

- Những năm ở Pháp,Nguyễn Trường Tộ đã làm gì?

chú ý quan sát, tìm hiểu sự giàu có, văn minh của nước Pháp

- Mục đích của những việc làm đó là gì?

để tìm cách đưa nước nhà thoát khỏi cảnh nghèo đói, lạc hậu. chủ trương canh tân đất nước để đủ sức tự lập, tự cường.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Bình Minh
Xem chi tiết
KHINH LINH TỬ MỘC TRÀ
Xem chi tiết
Nguyễn Thành Trương
Xem chi tiết
Nguyễn Thành Trương
Xem chi tiết
học
Xem chi tiết
Phạm Ngọc Anh
Xem chi tiết
A1 Chúng Tôi Không Gì Là...
Xem chi tiết
pham thi nhu anh
Xem chi tiết
Phạm Minh Tiến
Xem chi tiết