Chương 3: NGUYÊN HÀM. TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG

Uchiha Sasuke

Tính tích phân:

\(\int\limits^1_0\frac{x^2dx}{\left(1+x^4\right)^4}\)


Các câu hỏi tương tự
Phạm Đức Dâng
Xem chi tiết
Hồ Quốc Khánh
Xem chi tiết
Ngô Thị Ánh Vân
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Hải
Xem chi tiết
Huỳnh Như
Xem chi tiết
Võ Bình Minh
Xem chi tiết
Đặng Thị Phương Anh
Xem chi tiết
Đặng Thị Phương Anh
Xem chi tiết
Lan Hương
Xem chi tiết