Phép nhân và phép chia các đa thức

Văn Thắng

tính nhanh:

15^2=?

25^2=?

35^2=?

45^2=?

55^2=?

65^2=?

75^2=?

85^2=?

95^2=?

Việt Kiều
21 tháng 9 2017 lúc 21:37

225

625

1225

2025

3025

4225

5625

7225

9025

Bình luận (1)
Việt Kiều
21 tháng 9 2017 lúc 21:39

vớ vẩn vc

Bình luận (2)
Văn Thắng
21 tháng 9 2017 lúc 21:30

tuyến nhanh

Bình luận (1)
Long Nguyễn Thành
21 tháng 9 2017 lúc 21:37

?????????

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Quỳnh Như
Xem chi tiết
Đinh Chí Công
Xem chi tiết
Kim Suri
Xem chi tiết
Sky St Mtp
Xem chi tiết
Huyền Khánh
Xem chi tiết
Huỳnh Thị Thu Uyên
Xem chi tiết
Không Quan Tâm
Xem chi tiết