Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình chữ nhật

hanh

Tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật có chiều dài 25 dm, chiều rộng 1,4 m, chiều cao 1,2 m.

Người Già
3 tháng 2 lúc 13:20

Đổi: 25dm = 2,5m
Chu vi mặt đáy của hình hộp chữ nhật là:
\((2,5+1,4) .2=7,8(m)\)
Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:
\(7,8.1,2=9,36(m^2)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Bùi Thu Hương
Xem chi tiết
Đỗ Trà My
Xem chi tiết
Mèo Cheshire
Xem chi tiết
Giang Bùi
Xem chi tiết
Dung Phamdinh
Xem chi tiết
nguyễn mỹ linh
Xem chi tiết
Vũ Nhi
Xem chi tiết
Hoàng Thúy
Xem chi tiết
hưng
Xem chi tiết