Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình chữ nhật

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

1. Diện tích xung quanh

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là tổng diện tích bốn mặt bên của hình hộp chữ nhật.

Ví dụ: Cho hình hộp chữ nhật có chiều dài 8cm, chiều rộng 5cm và chiều cao 4cm. Tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật đó.

Quan sát hình hộp chữ nhật và hình triển khai trên ta thấy:

 

@91770@

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật bằng diện tích của hình chữ nhật có:

+ Chiều dài là: 5 + 8 + 5 + 8 = 26 (cm) (tức là bằng chu vi của mặt đáy hình hộp).

+ Chiều rộng 4cm (tức là bằng chiều cao hình hộp).

 

@91771@

Vậy diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật đó là:

26 \(\times\) 4 = 104 (cm2).

Muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật ta lấy chu vi mặt đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).

@91772@@91774@

2. Diện tích toàn phần

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là tổng diện tích xung quanh và diện tích hai đáy.

Hình hộp chữ nhật trên có diện tích của một mặt đáy là:

\(\times\) 5 = 40 (cm2).

Vậy diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đó là:

104 + 40 \(\times\) 2 = 184 (cm2).

@91775@@91776@

Trong quá trình học tập, nếu có bất kỳ thắc mắc nào, các em hãy để lại câu hỏi ở mục hỏi đáp để cộng đồng Hoc24.vn cùng thảo luận và tgiải đáp nhé. Chúc các em học tốt!