Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

1. Hình hộp chữ nhật 

a) Ví dụ

Hộp bánh

Viên gạch

Bể cá

Hộp bánh, viên gạch, bể cá có dạng hình hộp chữ nhật.

Hình hộp chữ nhật có sáu mặt (như hình vẽ) dưới đây:

+ Hai mặt đáy (mặt 1 và mặt 2) và bốn mặt bên (mặt 3, mặt 4, mặt 5 và mặt 6) đều là hình chữ nhật.

+ Mặt 1 bằng mặt 2; mặt 3 bằng mặt 5; mặt 4 bằng mặt 6.

@91730@

b) Đặc điểm

Hình hộp chữ nhật bên có:

+ Tám đỉnh là: đỉnh A, đỉnh B, đỉnh C, đỉnh D, đỉnh M, đỉnh N, đỉnh P, đỉnh Q.

 + Mười hai cạnh là: cạnh AB, cạnh BC, cạnh DC, cạnh AD, cạnh MN, cạnh NP, cạnh QP, cạnh MQ, cạnh AM, cạnh BN, cạnh CP, cạnh DQ.

Hình hộp chữ nhật có ba kích thước: chiều dài, chiều rộng, chiều cao.
@91731@@91732@@91733@

2. Hình lập phương

a) Ví dụ

Xúc xắc

Rubik

Xúc xắc, rubik có dạng hình lập phương.

b) Đặc điểm

Hình lập phương có sáu mặt là các hình vuông bằng nhau.

 

@91735@@91736@

Trong quá trình học tập, nếu có bất kỳ thắc mắc nào, các em hãy để lại câu hỏi ở mục hỏi đáp để cộng đồng Hoc24.vn cùng thảo luận và tgiải đáp nhé. Chúc các em học tốt!