Luyện tập chung

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

Nhắc lại

@91619@

a) Chu vi hình tròn

Muốn tính chu vi của hình tròn ta lấy đường kính nhân với số 3,14.

\(C=d\times\)3,14

Trong đó: + \(C\) là chu vi

                + \(d\) là đường kính hình tròn.

@91620@

b) Diện tích hình tròn

Muốn tính diện tích của hình tròn ta lấy bán kính nhân với bán kính rồi nhân với số 3,14.

\(S=r\times r\times\) 3,14

Trong đó: + \(S\) là diện tích 

                + \(r\) là bán kính hình tròn.

@91621@@91622@@91623@

Trong quá trình học tập, nếu có bất kỳ thắc mắc nào, các em hãy để lại câu hỏi ở mục hỏi đáp để cộng đồng Hoc24.vn cùng thảo luận và giải đáp nhé. Chúc các em học tốt!