Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo)

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

1. Nhắc lại 

@91587@

a) Diện tích hình thoi

Diện tích hình thoi bằng tích của độ dài hai đường chéo chia cho 2 (cùng một đơn vị đo).

\(S=\dfrac{m\times n}{2}\)

Trong đó: + \(S\) là diện tích 

                + \(m\)\(n\) là độ dài hai đường chéo.

@91536@

b) Diện tích hình tam giác

Muốn tính diện tích hình tam giác ta lấy độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo) rồi chia cho 2.

\(S=\dfrac{a\times h}{2}\)

Trong đó: + \(S\) là diện tích

                + \(a\) là độ dài đáy

                + \(h\) là chiều cao hình tam giác.

@91572@

c) Diện tích hình thang 

Diện tích hình thang bằng tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo) rồi chia cho 2.

\(S=\dfrac{\left(a+b\right)\times h}{2}\)

Trong đó: + \(S\) là diện tích 

                + \(a\)\(b\) là độ dài các cạnh đáy

                + \(h\) là chiều cao của hình thang.

@91588@

2. Ví dụ

Một mảnh đất có hình dạng như hình dưới đây. 

Để tính diện tích mảnh đất đó, ta có thể làm như sau:

a) Nối điểm A với D, khi đó mảnh đất được chia thành hình thang ABCD và hình tam giác ADE. Kẻ các đoạn thẳng BM, EN vuông góc với AD.

b) Đo các khoảng cách trên mặt đất.

Giả sử ta có bảng số liệu các kết quả đo như sau:

Đoạn thẳngĐộ dài
BC30m
AD55m
BM22m
EN27m

c) Tính

HìnhDiện tích
Hình thang ABCD\(\dfrac{\left(55+30\right)\times22}{2}=935\) (m2)
Hình tam giác ADE\(\dfrac{55\times27}{2}=742,5\)  (m2)
HÌnh ABCDE935 \(+\) 742,5 \(=\) 1677,5  (m2)

Vậy diện tích mảnh đất là 1677,5 (m2).

@91575@

Trong quá trình học tập, nếu có bất kỳ thắc mắc nào, các em hãy để lại câu hỏi ở mục hỏi đáp để cộng đồng Hoc24.vn cùng thảo luận và tgiải đáp nhé. Chúc các em học tốt!