Luyện tập về tính diện tích

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

1. Nhắc lại 

a) Diện tích hình chữ nhật

Muốn tính diện tích hình chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng (cùng đơn vị đo).

\(S=a\times b\).

Trong đó: + \(S\) là diện tích hình chữ nhật

                + \(a\) là chiều dài hình chữ nhật

                + \(b\) là chiều rộng hình chữ nhật.

@91388@@91443@

b) Diện tích hình vuông

Muốn tính diện tích hình vuông ta lấy độ dài một cạnh nhân với chính nó.

\(S=a\times a\)

Trong đó: + \(S\) là diện tích hình vuông

                + \(a\) là độ dài một cạnh.

@91364@@91367@

c) Diện tích hình bình hành

Diện tích hình bình hành bằng độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).

\(S=a\times h\)

Trong đó: + \(S\) là diện tích 

                + \(a\) là độ dài đáy

                + \(h\) là chiều cao của hình bình hành.

 

@91470@@91471@

2. Ví dụ

Tính diện tích của mảnh đất có kích thước theo hình vẽ dưới đây:

Ta thực hiện như sau:

a) Chia mảnh đất thành hình chữ nhật ABCD và hai hình vuông bằng nhau EGHK, MNPQ.

b) Tính:

Độ dài cạnh DC là:

25 \(+\) 20 \(+\) 25 \(=\) 70(cm).

Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

70 \(\times\) 40,1 \(=\) 2807 (m2).

Diện tích của hai hình vuông EGHK và MNPQ là:

20 \(\times\) 20 \(\times\) 2 \(=\) 800 (m2).

Diện tích mảnh đất là:

2807 \(+\) 800 \(=\) 3607 (m2).

Đáp số: 3607 (m2).

 

@91385@

Trong quá trình học tập, nếu có bất kỳ thắc mắc nào, các em hãy để lại câu hỏi ở mục hỏi đáp để cộng đồng Hoc24.vn cùng thảo luận và tgiải đáp nhé. Chúc các em học tốt!