Ôn tập toán 7

Lyn Lee

Tìm x

a) /9+x/ = 2x

b) /5x/ - 3x = 2

/.../ là giá trị tuyệt đối nha


Các câu hỏi tương tự
Yuki ss Otaku
Xem chi tiết
Lyn Lee
Xem chi tiết
Nguyen Dieu Thao Ly
Xem chi tiết
Lyn Lee
Xem chi tiết
Lê Thùy Nhi
Xem chi tiết
Võ Mạnh Tiến
Xem chi tiết
nguyenthihab
Xem chi tiết
Mũ Rơm
Xem chi tiết
Bùi Như Quỳnh
Xem chi tiết