Bài 7: Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số. Luyện tập

thanh1705

Tìm số tận cùng của 333^333eoeo

↬ Muzu (○` 3′○)💨
28 tháng 2 lúc 16:46

Ta có : 333333=333332⋅333=3334⋅83⋅333333333=333332⋅333=3334⋅83⋅333

                         =(......1)⋅333=(......3)=(......1)⋅333=(......3)

Vậy chữ số tận cùng của 333333333333là 3

Bình luận (0)
Quang Anh Vũ
28 tháng 2 lúc 16:47

`333^333`

`=(333)^{332}.3`

`=(333^4)^{83}.3`

`=..............1.3`

`=...............3`

Vậy tận cùng của `333^333` là 3

Bình luận (0)

ta có :333^333=333^332.333=333^4.83.333=(.............................1).333=(...........................3)

vậy chữ số tận cùng của 333^333 là 3

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN