Ôn tập phương trình bậc hai một ẩn

Sakura Nguyen

tìm giá trị của tham số m để phương trình x2+2mx-m+2=0 có nghiệm kép

Hoàng Tử Hà
13 tháng 5 2019 lúc 18:09

Hỏi đáp Toán

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Như Thảo
Xem chi tiết
Etermintrude💫
Xem chi tiết
khoa
Xem chi tiết
Kim Huệ Lê
Xem chi tiết
Nguyễn Tân Phong
Xem chi tiết
Trúc Linh
Xem chi tiết
Linh Bùi
Xem chi tiết
Linh Bùi
Xem chi tiết
Linh Bùi
Xem chi tiết
ʚ๖ۣۜDươηɠ_๖ۣۜPɦσηɠɞ
Xem chi tiết