Bài 13: Ước và bội

Trần Thư

TÌM CÁC ƯỚC CÁC BỘI CỦA SÔ SAU

TÌM CÁC SỐ LÀ B(6)MÀ NHỎ HƠN 50

Sad boy
7 tháng 7 2021 lúc 8:32

B( 6 ) = ( + 6 ; -6 ; +12 ; -12 ; +18 ; -18 ; +24 ; -24 ; +30 ; -30 ; + 36 ; -36 ; + 42 ; -42; +48 ; -48 ; + 54 ; -54 ;... )

vậy B ( 6 ) < 50 là :

B( 6 ) = ( + 6 ; -6 ; +12 ; -12 ; +18 ; -18 ; +24 ; -24 ; +30 ; -30 ; + 36 ; -36 ; + 42 ; -42; +48 ; -48 )

Bình luận (0)
Nguyễn Minh Hoàng
7 tháng 7 2021 lúc 8:32

B(6) mà nhỏ hơn 50 = { 0 ; 6 ; 12 ; 18 ; 24 ; 30 ; 36 ; 42 ; 48 }

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Trần Thư
Xem chi tiết
Nguyễn Văn Toàn
Xem chi tiết
Phương Nhi Tạ Thị
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Trần Thư
Xem chi tiết
Trần Thư
Xem chi tiết
Nguyễn Duy Thái
Xem chi tiết
bao chau Nguyen
Xem chi tiết