Bài 13: Ước và bội

Sách Giáo Khoa

a) Viết tập hợp các bội nhỏ hơn 40 và 7

b) Viết dạng tổng quát các số là bội của 7

Ái Nữ
18 tháng 5 2017 lúc 11:26

a, \(\left\{0;7;14;21;28;35\right\}\)

b, 7k với k\(\in\)N

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Phương Nhi Tạ Thị
Xem chi tiết
phuctran
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Văn Toàn
Xem chi tiết
Trang Phạm
Xem chi tiết
Phạm Hoàng Phi
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Mai Linh
Xem chi tiết
bao chau Nguyen
Xem chi tiết