Tự đánh giá: World Wide Web ra đời và phát triển như thế nào 30 năm qua?

datcoder

Thông tin trong văn bản chủ yếu được triển khai theo trình tự nào?

A. Thời gian                     B. Nguyên nhân - kết quả

C. So sánh                       D. Vấn đề - giải pháp

datcoder
6 tháng 12 2023 lúc 0:44

A. Thời gian

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết