Tự đánh giá: World Wide Web ra đời và phát triển như thế nào 30 năm qua?

Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
6 tháng 12 2023 lúc 0:48

Một số mặt trái của internet:

1. Internet ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

2. Các trang web đen tràn ngập.

3.Tăng tình cảm ảo, xa rời tình cảm thật

4. Lãng phí thời gian và xao nhãng học tập, làm việc

5. Nguy cơ mắc bệnh trầm cảm

6. Giết chết sự sáng tạo

7. Không trung thực và bạo lực trên mạng

8. Thường xuyên so sánh bản thân với người khác

9. Mất ngủ

10. Thiếu riêng tư

Bình luận (0)
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
6 tháng 12 2023 lúc 0:46

Để có thể giúp các đồng nghiệp kết nối tốt hơn, vào ngày 12/3/1989 Tim Bo-no-Li đã xây dựng lên mạng toàn cầu World Wide Web. Năm 1991, các trang web dần hoạt động toàn thế giới. Trải qua 30 năm giờ đây mạng toàn cầu World Wide Web đã chứng minh được vai trò quan trọng của mình trong cuộc sống. Từ đây kỉ nguyên thông tin mới cho nhân loại được mở ra. Từ mục đích sử dụng đơn giản người sử dụng giờ phải đối mặt với nguy cơ về bảo mật dữ liệu và nhà sáng lập khuyên cáo rằng chúng ta cần nâng cao ý thức cảnh giác hơn trong vấn đề bảo vệ thông tin và ra đời những nền tảng kiểm soát dữ liệu tốt hơn nữa.

Bình luận (0)
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
6 tháng 12 2023 lúc 0:45

A. Xây dựng nên, lập nên cái trước đó chưa hề có

Bình luận (0)
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
6 tháng 12 2023 lúc 0:44

A. Giúp các đồng nghiệp của Tim Bơ-nơ-Li kết nối tốt hơn

Bình luận (0)
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
6 tháng 12 2023 lúc 0:44

A. Thời gian

Bình luận (0)
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
6 tháng 12 2023 lúc 0:44

D. Cách sử dụng hiệu quả World Wide Web

Bình luận (0)
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
6 tháng 12 2023 lúc 0:42

C. 1989 - 2019 

Bình luận (0)
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
6 tháng 12 2023 lúc 0:42

A. 1989 

Bình luận (0)
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
6 tháng 12 2023 lúc 0:42

A. Tên văn bản

Bình luận (0)
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
6 tháng 12 2023 lúc 0:42

A. Sự ra đời và phát triển của World Wide Web

Bình luận (0)