Tự đánh giá: World Wide Web ra đời và phát triển như thế nào 30 năm qua?

datcoder

Hãy tóm tắt lại nội dung của văn bản.

datcoder
6 tháng 12 2023 lúc 0:46

Để có thể giúp các đồng nghiệp kết nối tốt hơn, vào ngày 12/3/1989 Tim Bo-no-Li đã xây dựng lên mạng toàn cầu World Wide Web. Năm 1991, các trang web dần hoạt động toàn thế giới. Trải qua 30 năm giờ đây mạng toàn cầu World Wide Web đã chứng minh được vai trò quan trọng của mình trong cuộc sống. Từ đây kỉ nguyên thông tin mới cho nhân loại được mở ra. Từ mục đích sử dụng đơn giản người sử dụng giờ phải đối mặt với nguy cơ về bảo mật dữ liệu và nhà sáng lập khuyên cáo rằng chúng ta cần nâng cao ý thức cảnh giác hơn trong vấn đề bảo vệ thông tin và ra đời những nền tảng kiểm soát dữ liệu tốt hơn nữa.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết