Tự đánh giá: World Wide Web ra đời và phát triển như thế nào 30 năm qua?

datcoder

Nêu một số mặt trái của internet mà em biết.

datcoder
6 tháng 12 2023 lúc 0:48

Một số mặt trái của internet:

1. Internet ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

2. Các trang web đen tràn ngập.

3.Tăng tình cảm ảo, xa rời tình cảm thật

4. Lãng phí thời gian và xao nhãng học tập, làm việc

5. Nguy cơ mắc bệnh trầm cảm

6. Giết chết sự sáng tạo

7. Không trung thực và bạo lực trên mạng

8. Thường xuyên so sánh bản thân với người khác

9. Mất ngủ

10. Thiếu riêng tư

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết