Tự đánh giá: World Wide Web ra đời và phát triển như thế nào 30 năm qua?

datcoder

World Wide Web ra đời năm nào?

A. 1989                                 B. 1991

C. 1999                                 D. 2019

datcoder
6 tháng 12 2023 lúc 0:42

A. 1989 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết