Chương I - Căn bậc hai. Căn bậc ba

Nguyễn Dung

so sánh: a) 1 + 2 căn 2 và 5

b) căn 30 - căn 29 và căn 29 - căn 28

c) \(\sqrt{\sqrt{6}+\sqrt{20}}\)\(\sqrt{1+\sqrt{5}}\)

k) căn 27 + căn 6 + 1 và căn 48

Nguyễn Dung
2 tháng 12 2019 lúc 21:44

giúp mình với ạ !

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Thị Bình Yên
Xem chi tiết
Trần Thiên Kim
Xem chi tiết
Ly Ly
Xem chi tiết
Ly Ly
Xem chi tiết
Ly Ly
Xem chi tiết
Ly Ly
Xem chi tiết
Bảo Hân
Xem chi tiết
Ly Ly
Xem chi tiết
Ly Ly
Xem chi tiết