Chương I - Căn bậc hai. Căn bậc ba

Trần Thiên Kim

Tính:

a. \(\sqrt{6+2\sqrt{5-\sqrt{13+\sqrt{48}}}}\)

b. \(\sqrt{\sqrt{5}-\sqrt{3-\sqrt{29-6\sqrt{20}}}}\)

c. \(\sqrt{10+2\sqrt{6}+\sqrt{10}+2\sqrt{15}}\)

d. \(\sqrt{18+4\sqrt{6}+8\sqrt{3}+4\sqrt{2}}\)

Các dạng căn thế này làm ntn? Phiền mn hướng dẫn chi tiết cho mik nha~

Thanh Trà
23 tháng 7 2018 lúc 20:42

Cái này giải căn từ phải qua trái, tức là giải từ căn nhỏ đến căn lớn.

Ngại làm quá =))). Thôi làm cho 1 ý bạn tự suy ra nhé.

\(a.\sqrt{6+2\sqrt{5-\sqrt{13+\sqrt{48}}}}\)

\(=\sqrt{6+2\sqrt{5-\sqrt{12+2.\sqrt{12}.1+1}}}\)

\(=\sqrt{6+2\sqrt{5-\left|\sqrt{12}+1\right|}}\)

\(=\sqrt{6+2\sqrt{5-\sqrt{12}-1}}\)

\(=\sqrt{6+2\sqrt{4-\sqrt{12}}}\)

\(=\sqrt{6+2\left|\sqrt{3}-1\right|}\)

\(=\sqrt{6+2\sqrt{3}-2}\)

\(=\sqrt{2\sqrt{3}+4}\)

\(=\sqrt{\left(\sqrt{3}+1\right)^2}=\sqrt{3}+1\)

Bình luận (0)
Bùi Trang
23 tháng 7 2018 lúc 21:01

a)\(\sqrt{6+2\sqrt{5-\sqrt{1+12+4\sqrt{3}}}}=\sqrt{6+2\sqrt{5-1-2\sqrt{3}}}=\sqrt{6+2\sqrt{3}-2}=\sqrt{1+3+2\sqrt{3}}=1+\sqrt{3}\)

b)\(\sqrt{\sqrt{5}-\sqrt{3-\sqrt{20+9-4\sqrt{5}}}}=\sqrt{\sqrt{5}-\sqrt{3-2\sqrt{5}+3}}\)

=\(\sqrt{\sqrt{5}-\sqrt{5+1-2\sqrt{5}}}=\sqrt{\sqrt{5}-\sqrt{5}+1}=\sqrt{1}=1\)

mk chỉ biết làm đến đấy thôi

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
An Nguyễn Thiện
Xem chi tiết
An Nguyễn Thiện
Xem chi tiết
Quynh Existn
Xem chi tiết
Hiền Vũ Thu
Xem chi tiết
Bao Gia
Xem chi tiết
Thai Nguyen
Xem chi tiết
Hoàng Linh Chi
Xem chi tiết
Nguyễn Khánh Toàn
Xem chi tiết
Na
Xem chi tiết