Bài 11.: Tai nạn điện

Nguyễn Trần Thành Đạt

Sắp xếp các nguyên nhân gây tai nạn điện có trong Hình 11.3 vào các nhóm nguyên chính.

Minh Lệ
7 tháng 8 2023 lúc 22:05

a - nhóm 2 - Vi phạm khoảng cách với mạng điện cao áp

b - nhóm 3 - đến gần vùng nhiễm điện

c - nhóm 1 - tiếp xúc trực tiếp với điện

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết