Bài 11.: Tai nạn điện

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

I. KHÁI QUÁT VỀ TAI NẠN ĐIỆN

loading...
Tai nạn điện.hoc24

- Là tai nạn xảy ra do tác động của dòng điện gây nguy hiểm đến sức khoẻ và tính mạng của con người.

- Điện năng có vai trò rất quan trọng trong đời sống và sản xuất.

- Nếu thiếu hiểu biết về an toàn điện thì có thể gây tai nạn cho con người.

- Dòng điện đi qua cơ thể người sẽ làm cho:

+ Cơ thể bị tổn thương.

+ Gây tê liệt tuần hoàn máu.

+ Hô hấp dẫn đến tử vong.

loading...
Dòng điện đi qua cơ thể.hoc24

- Mức độ tác động phụ thuộc vào một số yếu tố như:

+ Độ lớn.

+ Thời gian tác động.

+ Đường đi của dòng điện qua cơ thể người.

II. NGUYÊN NHÂN GÂY TAI NẠN ĐIỆN

1. Tiếp xúc trực tiếp vào vật mang điện

+ Ví dụ: dây điện trần, ổ điện, dây dẫn hỏng cách điện, các đồ dùng điện bị rò điện ra vỏ,...

2. Vi phạm khoảng cách bảo vệ an toàn lưới điện cao áp

loading...
Vi phạm khoảng cách
bảo vệ an toàn lưới điện cao áp.hoc24

- Tiếp xúc gần với lưới điện cao áp xảy ra hiện tượng phóng điện gây tai nạn điện cho con người.

3. Đến gần vị trí dây dẫn có điện bị rơi xuống đất

- Ví dụ: những vùng đất, nước xung quanh điểm chạm của dây có khả năng gây tai nạn điện cho con người.

loading...
Đến gần vị trí dây dẫn có điện bị rơi xuống đất.hoc24