Bài 11.: Tai nạn điện

Nguyễn Trần Thành Đạt

Quan sát Hình 11.3 và cho biết các nguyên nhân gây ra tai nạn điện.

 

Minh Lệ
7 tháng 8 2023 lúc 22:03

a. Nguyên nhân do để bộ phận của xe đi ngang qua dây điện, dẫn đến dây điện bị đứt gây tai nạn điện

b. Do đi vào vùng nhiễm điện

c. Chạm vào mạch điện bị hở

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết