Bài 11.: Tai nạn điện

Nguyễn Trần Thành Đạt

Người trong Hình 11.2 chạm vào vỏ máy giặt bị rò điện có bị điện giật không? Vì sao?

 

Minh Lệ
7 tháng 8 2023 lúc 22:01

Có, vì máy giặt bị rò điện sẽ có nguồn điện ở vỏ máy giặt nên khi chạm vào sẽ bị giật.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết