Bài 11.: Tai nạn điện

Nguyễn Trần Thành Đạt

Hãy quan sát và chỉ ra những điểm mất an toàn, có thể là nguyên nhân gây ra tai nạn điện ở nơi em sống.

Minh Lệ
7 tháng 8 2023 lúc 22:07

- Dây điện để quá thấp, dễ va chạm

- Công tơ điện và dây dẫn điện quá cũ không được thay mới

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết