Bài 1. Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước. Cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại

Hải Yến

Nền tảg cơ bản của nền kt tri thức là gì..

Thảo Phương
17 tháng 10 2018 lúc 22:44

Kinh tế tri thức là một nền kinh tế công nghệ cao, sử dụng chất xám trong mọi lĩnh vực và lấy tri thức làm động lực, công cụ phục vụ cho mọi hoạt động kinh tế xã hội. Có thể đây là một khái niệm mới mẻ với bạn nhưng loại hình kinh tế này ngày càng phát triển mạnh mẽ. Xã hội càng hiện đại, kinh tế tri thức càng giữ vai trò quan trọng. Biết phát huy các hình thức kinh tế tri thức bạn sẽ tạo ra một lượng của cải to lớn với chi phí nhân lực và vật lực thấp. Đây cũng là một hình thức khởi nghiệp được đông đảo người trẻ lựa chọn.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Chiến Binh Mùa Đông
Xem chi tiết
lê dung
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Kẻ Trộm Phim
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Minh Hương
Xem chi tiết
06. nguyễn tuấn hoàng
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Your Nightmare
Xem chi tiết
Alayna
Xem chi tiết