Bài 25. Đa thức một biến

Quoc Tran Anh Le

Một số khác 0 cũng là một đa thức. Vậy bậc của nó bằng bao nhiêu?

POP POP
19 tháng 9 lúc 0:37

Bậc 0

Bình luận (0)
Hà Quang Minh
19 tháng 9 lúc 0:37

Bậc của một số khác 0 là 0.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)