Bài 5: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

Tran nam

một phòng họp có 300 ghế ngồi nhưng phải xếp cho 375 người do đó Ban Tổ chức đã kêu thêm một hàng ghế và mỗi hàng kế hoạch xếp nhiều hơn quy định hai ghế mới đủ chỗ ngồi Hỏi lúc đầu có bao nhiêu hàng ghế và mỗi hàng ghế bao nhiêu ghế


Các câu hỏi tương tự
Chu Ngoc Bich
Xem chi tiết
nguyễn tạ lâm
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Ha Chi Tran
Xem chi tiết
phan hoang nguyen
Xem chi tiết
2003
Xem chi tiết
Nguyễn Đức Bảo
Xem chi tiết
Dũng Nguyễn tiến
Xem chi tiết
Quỳnh Khánh
Xem chi tiết