Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình chữ nhật

hanh

Một phòng học dạng hình hộp chữ nhật có kích thước trong phòng là: chiều dài 8,5m, chiều rộng 6,4m, chiều cao 3,5m. Người ta quét vôi trần nhà và các bức tường phía trong phòng. Tính diện tích quét vôi. Biết rằng diện tích cửa là 13,6 mét vuông.

Akai Haruma
3 tháng 2 lúc 13:56

Lời giải:
Diện tích 4 bức tường phía trong và trần nhà là:

$8,5\times 6,4+2\times 3,5\times (8,5+6,4)=158,7$ (m2)

Diện tích quét vôi là:

$158,7-13,6=145,1$ (m2)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hà Linh Vũ
Xem chi tiết
Phạm Trường Hải
Xem chi tiết
Nguyễn Hàn Phi Hải
Xem chi tiết
Ngọc Anh
Xem chi tiết
Thủy Lê
Xem chi tiết
Đâu Ai biết
Xem chi tiết
Thủy Lê
Xem chi tiết
Thủy Lê
Xem chi tiết
Thanh Phu Truong
Xem chi tiết