Bài 6. Axit Nuclêic

Nam Hoàng

Một gen có 4256 liên kết hidro, trên mạch 2 của gen số nu loại A bằng số nu loại T, số nu loại X bằng 2 lần T, số nu loại G bằng 3 lần A. A. Tính số nu từng loại của gen và của mỗi mạch B. Tính chiều dài và khối lượng gen trên

scotty
8 tháng 4 2022 lúc 17:12

Theo đề ra ta có : 

A2  =  T2  ;    X =  2T2  =  2A2   ;    G2  =  3A2

Lại có :   A  =   T2  +  A2  =  2. A2    (1)

               G  =  G2   +   X2  =  3A2  +  2A2 =  5A2    (2)

Mà :    2A   +   3G   = 4256      (3)

Thay (1)  (2) vào  (3) ta được : 

=>   \(2.2A_2+3.5A_2=4256\)

=>  \(19A_2=4256\)

=>  \(A_2=224\left(nu\right)\)

a) Số nu mỗi loại của gen :  \(\left\{{}\begin{matrix}A=T=2A_2=2.224=448\left(nu\right)\\G=X=5.A_2=5.224=1120\left(nu\right)\end{matrix}\right.\)

Số nu mỗi loại ở mỗi mạch : \(\left\{{}\begin{matrix}A1=T2=224\left(nu\right)\\T1=A2=224\left(nu\right)\\G1=X2=2.224=448\left(nu\right)\\X1=G2=3.224=672\left(nu\right)\end{matrix}\right.\)

b) Chiều dài gen : \(L=\dfrac{N}{2}.3,4=\dfrac{2.\left(448+1120\right)}{2}.3,4=5331,2\left(A^o\right)\)

Khối lượng gen : \(M=300N=300.2.\left(448+1120\right)=940800\left(đvC\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyen Phuong
Xem chi tiết
Phượng Lê
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Lý
Xem chi tiết
Khanh Quynh
Xem chi tiết
Hải Phượng
Xem chi tiết
Mai Vũ
Xem chi tiết
Hàaa Nèe
Xem chi tiết
The8BitImage
Xem chi tiết
huyền trần
Xem chi tiết