Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thái Nguyên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 40
Số lượng câu trả lời 57
Điểm GP 2
Điểm SP 15

Người theo dõi (8)

Đỗ Đình Hưng
Lương Khánh Ly
Hien Than
Man Nghi Nguyen
Guilty Crown

Đang theo dõi (6)

Châu Thiên Nhung
Phạm Thuỷ
Hà Thùy Dương
Hà Đức Thọ