Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Tĩnh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 67
Số lượng câu trả lời 6
Điểm GP 1
Điểm SP 17

Người theo dõi (59)

Cha Eun Woo
Anna Trần
VũHồngMaiAnh

Đang theo dõi (67)