Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thái Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 79
Điểm GP 0
Điểm SP 19

Người theo dõi (52)

Black Rock Shooter
Hoa Le
Lim Nayeon

Đang theo dõi (20)