Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Đà Nẵng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 24
Số lượng câu trả lời 70
Điểm GP 1
Điểm SP 18

Người theo dõi (2)

Đang theo dõi (5)

Trần Minh Khoa
@Nk>↑@
nguyen thi vang
phynit
Yehudim

Dòng thời gian