Chương I- Cơ học

Hihi Hehe

Một con ngựa kéo xe với một lực 1000N đi trên quãng đường dài 0,8km trong 30'. Tính A/ công sinh ra khi con ngựa đi trên đường đó? B/ công suất của con ngựa ( Mn giải dùm mik đi chứ chìu mai mik thi r 🥲)

Team LCPT
26 tháng 3 lúc 19:29

\(s=0,8km=800m\)

\(t=30p=1800s\)

a. Công sinh ra là:

\(A=F.s=1000.800=800000J\)

b. Công suất của ngựa:

\(\text{℘ }=\dfrac{A}{t}=\dfrac{800000}{1800}\approx444,4W\)

Bình luận (1)
Cihce
26 tháng 3 lúc 19:32

Tóm tắt:

\(F=1000N\\ s=0,8km\\ =800m\\ t=30min\\ =1800s\\ ----------\\ A/A=?J\\ B/P\left(hoa\right)=?W\)

Giải:

A/ Công sinh ra khi con ngựa đi trên đường đó:  \(A=F.s\\ =1000.800=800000\left(J\right)\)

B/ Công suất của con ngựa: \(P\left(hoa\right)=\dfrac{A}{t}\\ =\dfrac{800000}{1800}\approx444,44\left(W\right).\)

Bình luận (0)
Thắng Phạm Quang
26 tháng 3 lúc 19:33

tóm tắt

F=1000N

s=0,8km=800m

t=30p=1800s

______________

a)A=?

b)P(hoa)=?

giải

a) công của con ngựa đi trên đường đó là

\(A=F.s=1000.800=800000\left(J\right)\)

b)công suất của con ngựa là

\(P\left(hoa\right)=\dfrac{A}{t}=\dfrac{800000}{1800}\approx444\left(W\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Trúc Xuân
Xem chi tiết
Trương Diệu Linh🖤🖤
Xem chi tiết
mình là hình thang hay h...
Xem chi tiết
Anh Thư Nguyễn
Xem chi tiết
Nguyễn Võ Hoàng Ngân
Xem chi tiết
Nguyễn Mỹ
Xem chi tiết
Bách Kiều
Xem chi tiết
Jeon JungKook
Xem chi tiết
Ng HoangHuy
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)