Violympic toán 7

:WFL:

\(\left(x-2\right)^{2012}+\left|y^2-9\right|^{2014}=0\)

Tìm x, y

giúp mình với

lăng huyền trang
27 tháng 5 2019 lúc 21:14

Nx: \(\left(x-2\right)^{2012}\)>hoặc= 0 với mọi x

|y^2-9|^2014 >hoặc= 0 với mọi y

=>(x-2)^2012+|y^2-9|^2014 >hoặc = 0 với mọi x,y

=> \(\left(x-2\right)^{2012}\)=0 hoặc|y^2-9|^2014 =0

=> x-2=0 hoặc y^2-9=0

=>x=2 hoặc y^2=9

=> x=2 hoặc y=3 hoặc y=-3

(bạn chịu khó viết lại bằng kí hiệu toán học)

Bình luận (0)
Nguyen Phuong Anh
27 tháng 5 2019 lúc 21:06

* ( x- 2) 2012 = o * y2 - 9 =0

x-2=0 y2 =9

x=2 y= 3 hoặc -3

vậy x=2 ; y= -3; 3

CHUK BN LÀM BÀI TỐT

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kfkfj
Xem chi tiết
Trương Thị Kiều Oanh
Xem chi tiết
nguyễn họ hoàng
Xem chi tiết
Đàm Minh Khang
Xem chi tiết
Lê Công Thành
Xem chi tiết
ngọc linh
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Hà
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thùy Linh
Xem chi tiết
Lê Hào 7A4
Xem chi tiết