Ôn thi học kì II

hg gh

Khi xe khách vào bến và dừng lại để hành khách xuống thì động năng của nó tăng hay giảm ? Vì sao ?

 

Trầm Huỳnh
15 tháng 3 lúc 18:56

Khi xe khách vào bến và dừng lại để hành khách xuống, chức năng của nó giảm. Động năng của xe khách được tính theo công thức: E = 0,5mv^2, trong đó m là khối lượng của xe và v là vận tốc của xe. Khi xe khách dừng lại ở bến, vận tốc của xe bằng 0 nên động năng cũng bằng 0. Nếu như xe không dừng lại và di chuyển với vận tốc không thay đổi thì khả năng của nó sẽ được giữ nguyên do vận tốc không thay đổi. Tuy nhiên, khi xe dừng lại để hành khách xuống, năng lượng của xe sẽ được chuyển thành nhiệt lượng do sự mất mát giữa bánh xe và mặt đường.

Bình luận (1)
Team LCPT
15 tháng 3 lúc 18:58

Khi xe khách dừng lại cho hành khách xuống thì lúc này động năng đang giảm vì tốc độ của xe đang chậm dần và dừng lại (tức là vận tốc chậm dần)

Bình luận (1)
hg gh
15 tháng 3 lúc 19:01

help

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
hg gh
Xem chi tiết
eoli Sadboy Công
Xem chi tiết
Ngọc Anh
Xem chi tiết
hg gh
Xem chi tiết
THƯ TRẦN
Xem chi tiết
Xuan Duong Ha (Shi)
Xem chi tiết
tải xuống
Xem chi tiết
THƯ TRẦN
Xem chi tiết
Nguyễn Bảo Nam
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)