Ôn thi học kì II

Ngọc Anh

Dưới tác dụng của một lực có độ lớn bằng 100N, một chiếc xe chuyển động đều lên dốc với vận tốc 5m/s trong 20 phút.

a, Tính công thực hiện được khi xe đi từ chân dốc lên đỉnh dốc.

b, Nếu giữ nguyên lực kéo nhưng xe lên dốc với vận tốc 10m/s thì công thực hiện được là bao nhiêu?

c, Tính công suất của động cơ trong hai trường hợp trên.

Team LCPT
16 tháng 3 lúc 7:13

a) Quãng đường mà xe được:

\(\upsilon=\dfrac{s}{t}\Rightarrow s=\upsilon.t=5.1200=6000m\)

Công thực hiện được:

\(A=F.s=100.6000=600000J\)

b) Quãng đường mà xe đi được:

\(\upsilon=\dfrac{s}{t}\Rightarrow s=\upsilon.t=10.1200=12000m\)

Công thực hiện được là;

\(A=F.s=100.12000=1200000J\)

c) Công suất trong trường hợp 1:

\(\text{℘}=\dfrac{A}{t}=\dfrac{600000}{1200}=500W\)

Công suất trong trường hợp 2:

\(\text{℘}=\dfrac{A}{t}=\dfrac{1200000}{1200}=1000W\)

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
tải xuống
Xem chi tiết
Xuan Duong Ha (Shi)
Xem chi tiết
Hoàng Gia Huy
Xem chi tiết
Hoàng Gia Huy
Xem chi tiết
Châu Diệu
Xem chi tiết
Hoàng Gia Huy
Xem chi tiết
Nguyễn Bảo Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Tấn Hoàng
Xem chi tiết
Ten Jho
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)