Unit 1 : A visit from a pen pal

My Sunshine

Imagine you are visiting your relatives or friends in another part of Viet Nam or in a different country.Write a letter to your family.Follow the outline.

Văn Thị Huệ
22 tháng 8 2018 lúc 21:03

hãy tưởng tượng bạn đang đến thăm người thân hoặc bạn bè của bạn ở một nơi khác của Việt Nam hoặc ở một quốc gia khác. Viết thư cho gia đình của bạn.Theo phác thảo

Câu này chắc chắn đug nha

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
My Sunshine
Xem chi tiết
Thu Hương
Xem chi tiết
peach
Xem chi tiết
Nguyễn Thư
Xem chi tiết
Thư Soobin
Xem chi tiết
Lâm Thiên Băng
Xem chi tiết
Uyên Dii
Xem chi tiết
Uyên Dii
Xem chi tiết
Bé Na Bành Thị
Xem chi tiết