Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 39
Số lượng câu trả lời 18
Điểm GP 1
Điểm SP 6

Người theo dõi (16)

Đang theo dõi (7)

Cô Bé Hồ Ly
Hoàng Nguyên Vũ
Học 24h