Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Đồng Nai , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 37
Số lượng câu trả lời 44
Điểm GP 7
Điểm SP 22

Người theo dõi (6)

Yến Nhi
Leo Giải Viên
Minh Hải

Đang theo dõi (4)

Minh Hải
Tenten