Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 82
Số lượng câu trả lời 19
Điểm GP 0
Điểm SP 1

Người theo dõi (5)

Autumn
Tae Tae Kim
Tùng Đào
Ha Ly

Đang theo dõi (9)

Thủy Linh
Hà Đức Thọ
Hung nguyen