Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Tiền Giang , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 110
Số lượng câu trả lời 79
Điểm GP 0
Điểm SP 8

Người theo dõi (11)

Danh Khải
MAX KO
Tạ Hữu Việt

Đang theo dõi (31)

Aurora
Diệu Huyền
bé Bắp