CHƯƠNG III: MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC

Diệp Tử Vân

hòa tan hoàn toàn 10 gam hỗn hợp gồm K,MG,Al bằng dung dịch H2So4 đặc nóng vừa đủ thu đc 4.48 lít khí so2 duy nhất ở đktc và dung dịch X.Tìm khối lượng có trong dung dịch X

Nguyệt Trâm Anh
21 tháng 9 2017 lúc 21:19

Số mol khí SO2 sinh ra: n(SO2) = 4,48/22,4 = 0,2mol
4H+ + SO42- + 2e → SO2 + 2H2O
0,8                0,2
Theo ĐL bảo toàn nguyên tố:
n(H2SO4 pư) = n(H+)/2 = 0,8/2 = 0,4mol
n(H2SO4) = n(SO42- muối) + n(SO2) ⇒ n(SO42- muối) = n(H2SO4) - n(SO2) = 0,4 - 0,2 = 0,2mol
Khối lượng muối có trong dung dịch X:
m(muối) = m(hh KL) + m(SO42- muối) = 10 + 0,2.96 = 29,2g

Bình luận (2)

Các câu hỏi tương tự
nguyễn triệu hiếu
Xem chi tiết
Sinphuya Kimito
Xem chi tiết
Big City Boy
Xem chi tiết
Big City Boy
Xem chi tiết
nguyễn thị huyền
Xem chi tiết
Việt Máu Mặt
Xem chi tiết
Việt Máu Mặt
Xem chi tiết
Hoàng Văn Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Khắc Tiệp_Lớp 8D...
Xem chi tiết