Luyện tập tổng hợp

CAN YOU SAY I LOVE YOU

He ...…... ( met) her her since last year( ở đây dùg thì QKHT đc ko)

Nguyễn Minh Huyền
22 tháng 11 2018 lúc 21:58

He ...…have't met... ( met) her her since last year

Ko dùng QKHT được bạn ạ :>

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
22 tháng 11 2018 lúc 22:02

He ...….have't met.. ( met) her her since last year

Bình luận (0)
Vũ Như Quỳnh
23 tháng 11 2018 lúc 13:39

haven't met

Bình luận (0)
Nguyễn Huyền Trâm
23 tháng 11 2018 lúc 16:45

has met

ở đây không dùng thì QKĐ được ak

Bình luận (0)
Dân Chơi Đất Bắc=))))
10 tháng 11 2020 lúc 20:04

haven't met

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa

Các câu hỏi tương tự
Ngọc Vy
Xem chi tiết
Nguyen Ngoc Anh
Xem chi tiết
Viết Thành Nguyễn
Xem chi tiết
Ngát Đinh
Xem chi tiết
Phạm Ngọc Diễm
Xem chi tiết
Dưa Hấu
Xem chi tiết
Dưa Hấu
Xem chi tiết
Dưa Hấu
Xem chi tiết
ngo thi hoa
Xem chi tiết