Bài 24. Biểu thức đại số

Quoc Tran Anh Le

Hãy viết biểu thức biểu thị chu vi của hình chữ nhật có chiều rộng là x (cm) và chiều dài hơn chiều rộng 3 cm.

Hà Quang Minh
19 tháng 9 lúc 0:27

Chiều dài của hình chữ nhật là: x + 3 (cm)

Biểu thức biểu thị chu vi của hình chữ nhật đó là: 2.(x+3+x) = 2.(2x+3) (cm)

Bình luận (0)
POP POP
19 tháng 9 lúc 0:27

Chiều dài: x+3(cm)

Chu vi: 2.(x+3) = 2x+6(cm)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)